*******

۰۶_۰۱_۰۴۱۲_۰۴_۰۹۱۸_۱۸_۱۸۲۰_۲۰_۲۰۳۰_۰۵_۱۵۳۶_۱۲_۱۲۴۳_۰۳_۱۲۱۰۰% جلبک۵۵۴۱۸۵۴۴۸۸۴۰۱۸۹۲۹۳۰۱۲۸۱۱۳۰۱۱۱۷۳۰۱۵۲۰۲۰۲۰EDDHAnpnpksc 72%آتشکآلژنیک اسیدآهنآهن مایعآهن محلول پاشیآهن پودریآوانتارتو ارتوارتو پاراارگانیکازتازت آلیازت بالاازت جانوریازت دارازت و روی و منگنزازت و منیزیم داراستامی پرایداسید آلجنیکاسید آلزینیکاسید آلژنیکاسید آمینهاسیدآمینهاسید آمینه آزاداسید امینه پودریاسید سیلیسیکاسید فولویکاسیدهای ارگانیکاسید هیومیکاسید هیومیک گرانولاصلاح پی اچانتخابیانواع جلبک دریاییاورتو اورتو ۴/۸%اکسید سیلیکوناکسید مساکسید پتاسیماکسید کلسیماکسی دیمتون متیلاکسیناکسی کلرور مسبافت جانوریباکتری کشباگاسبرطرف کننده جارویی شدن شاخه هابر مایعبرمایعبرنچترکیب ازته و منگنز و رویتماسی انتخابیتیوسولفات پتاسیمجلبک دریاییجلبک دریایی آسکوفیلومجودرهحشره کشحشره کش خانگیحشره کش کنه کشحفاظتیداکونیلدسیسدلتامتریندومنظوره فسفره پتاسهدیازینوندی اکسید پتاسیمرنگدهندهرنگدهیروغن امولسیون شوندهرویروی مایعروی محلول پاشیروی و برروی کلاتهریزمغذیریشه زاییزودرسسافیکسسفیدک دروغیسفیدک پودریسمسم حشره کشسموم خانگیسه بیستسیتوکنین پلی ساکاریدسیستمیکسیستمیک و انتخابیسیلیسسیموکسانیلشته کششستشو دهنده لوله های قطره ایضدعفونی بذرطعم دهندهعلف کشعلفکشعلف کش گندمعناصر ریز مغذیعناصر میکروغیرانتخابیغیر سیستمیکفروت ستفسفر بالافسفر دارفسفر و پتاسفسفر پتاسفسفیت پتاسیمفولویکفولویک اسیدفیتوالکسینقارچ کشقارچ کش برنجقارچ کش و کودقندهای کاهش دهندهلئوناردیتلامینارینماده آلیمانکوزبمایع خیس کننده و چسبندهمتاسیستوکسمتده آلیمحلول بوراتمخلوط پتاسیم وازتمرکباتمسمقاومت به استرس های محیطی و غیر محیطیمنگنزمنیزیممنیزیم و گوگردمواد آلیمیکرومیکروگرانولنمکزدانمکپاشنیترات کلسم پودرینیترات کلسیمنیترات کلسیم به همراه روینیترات کلسیم پودرینیتروژ« اوره اینیتروژن ۷% ، فسفر ۷/۴۸% و پتاسیم ۸/۲۰نیتروژن آلینیتروژن آمونیاکینیتروژن آمونیومینیتروژن ارگانیکنیتروژن الینیتروژن بالانیتروژن نیتریکینیتروژنه آلینیتروژن و فسفر و پتاسنیتروژن و پتاسیم و برنیتروژن و کربن و منیزیم دارنیتروژن پتاسیم و کربن دارهورمونهوموسیهیومیکهیومیک اسیدولکپتاس بالاپتاسیمپتاسیم مایعپرکپلیتپلیت شده مرغیچغند قندکاتالیزورکاملکاهنده اسیدیته آب و خاککاهنده شوریکاهنده پی اچکربن آلیکربن دارکلاتکلات رویکلاتهکلاته DTPAکلاته EDDHAکلاته EDTAکلسیمکلسیم و برکمپلکسکمپلکس برنجکنه کشکودکود ۱۸۱۸۱۸کود ۲۰۲۰۲۰ به همراه ریز مغذیکود npkکود آلیکودآهنکود آهنکود ارگانیککود ازت به همراه کربنکود ازتهکود ازته به همراه فسفرکود ازت و گوگردکود ترکیبی از کلسیم و برکود دومنظورهکود دو منظورهکود رویکود روی پودریکود ریز مغذیکود فسفر بالا به همراه ریزمغذیکود مایع حاوی منگنزکود مایع حاوی منیزیمکود مایع کاملکود مخصوص انگورکود مخصوص چغندر قندکود مخصوص گلدهیکود مرغیکود مرغی مایعکود میکروکود نیترات کلسیمکود نیتروزن و فسفر دارکود نیتروژن و گوگردکود پتاس بالاکود پتاس بالا به همراه ریز مغذیکود پتاس بالا به همراه منیزیمکود پتاسیم و ازتکود پلیت شده نیتروژن و فسفر دارکود کاملکود کامل به اضافه منیزیمکود کامل به همراه منیزیومکود کامل ترکیبی از ریز مغذی هاکود کامل پتاس بالاکود کامل پتاس بالا به همراه ریز مغذی هاکود کامل پلیت شدهکود کلسیم به همراه ریز مغذیکونفیدورکو کاملگلایسین بتائینگلدهیگلزاییگوگرد مایعیولاف وحشی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme