آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۴

توصیه عمومی مصرف کودهای ماکرو (N‐P‐K-S)در باغات پسته

١. کود های ازته:  کود های ازته موقعی موثر اند که به دفعات و در هنگام رشد گیاه به درخت داده شوند.زمان بهره گیری از نیتروژن خاک در درختان پسته غالبا از اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد ماه است. کود های ازته مناسب باغات پسته کود نیترات آمونیوم ( ۳۳%)  و سولفات آمونیوم(  ۲۱%)  میباشند. کود اوره برای خاک های ...

ادامه مطلب »

علایم کمبود و دامنه مطلوب عناصر در خاک و برگ پسته

  علایم کمبود دامنه مطلوب در خاک دامنه مطلوب در برگ عناصر غذایی زردی برگ ها ۰.۳% ۲.۲ – ۲.۵% ازت ارغوانی شدن (تیره شدن)  برگ ها ۱۵ – ۲۰ ppm ۰.۱۴ – ۰.۱۷% فسفر حاشیه سوختگی قهوه ای برگ ۳۰۰ – ۳۵۰ ppm ۱.۸ – ۲% پتاسیم لوله ای شدن برگ های جوان  بالای ۱Ca/Mg ۱.۳ – ۴% کلسیم در باغات ...

ادامه مطلب »

نیاز NPK درختان پسته

نیاز غذایی هر اصله درخت ۲۰ ساله پسته شامل: ازت (نیتروژن): در سال پر بار ۸۰۰ گرم ازت خالص برابر ۱۷۰۰ گرم اوره در سال کم بار ۷۰۰ گرم ازت خالص برابر ۱۵۰۰ گرم اوره فسفر : در سال پر بار ۱۳۰ گرم P2O5 برابر ۲۷۰ گرم سوپر فسفات تریپل در سال کم بار ۱۶۶ گرم P2O5 برابر ۳۴۵ گرم ...

ادامه مطلب »

توصیه کودی باغات پسته

توصیه کودی باغات پسته قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد. فروردین قبل از باز شدن جوانه ها استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی و برگردان کود سبز منداب اردیبهشت محلول پاشی با کودهای حاوی کلسیم بالا در ...

ادامه مطلب »

نقدی بر مقاله “هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت”

چاپ شده در ویژه نامه انجمن پسته ایران- اسفند ماه ۱۳۹۱ در پی چاپ مقاله ای با عنوان “هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت” نوشته خانم ژیلا آقامولایی در شماره ۸۶ ویژه نامه اسفند ماه ۱۳۹۱، نقدهای متفاوتی به دبیر خانه انجمن رسید. اولین نقد در این خصوص در ماهنامه اردیبهشت ماه سال جاری به چاپ رسید و نقد دوم به درخواست ...

ادامه مطلب »

هیومیک اسید واثرات آن

مواد هیومیکی نام خود را از هوموس گرفته اند. از آنجا که این ماده ph اسیدی ضعیف دارد و مشتق از هوموس است بنام هیومیک اسید هم شناخته میشود. اما در واقع هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد.مواد هیومیکی در واقع طیف وسیعی…

ادامه مطلب »

هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت

چنانچه در منابع آمده است اسید هیومیک شکل خام نوعی زغال سنگ گیاهی است. اولین بار دکتر لئونارد در ایالت داکوتای شمالی در آمریکا این معادن را کشف کرد سپس در بعضی از مناطق پر باران آفریقا نیز یافت شدند. اما تاکنون گزارشی از کشف این منابع در آسیای شرقی وجود ندارد.

ادامه مطلب »

میزان و چگونگی استفاده اسید هیومیک در خاک

نحوه و میزان مصرف اسید هیومیک در باغات پسته بسته به نوع آبیاری (تحت فشار یا غرقابی) و دبی آب در دسترس متفاوت است. چنانچه سیستم آبیاری باغات تحت فشار بوده و دور آبیاری بین ۱۲ تا ۱۸ روز باشد می توان از اسفندماه به فاصله هر دو نوبت آبیاری یک نوبت اقدام به مصرف اسید هیومیک مایع در سیستم ...

ادامه مطلب »

خواص اسید هیومیک

۱. ساختار خاک را بهبود می بخشد؛ ۲. به ریشه زایی بهتر کمک می کند؛ ۳. باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود؛ ۴. به رشد سریع باکتریهای مفید درخاک کمک می کند؛ ۵. به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد؛ ۶. ...

ادامه مطلب »

همه چیز درباره اسید هیومیک

زمانی بود که تصور می رفت هر موجود زنده ای پس از مرگ بطور کامل به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه شده، به طبیعت باز می گردد. گرچه این مطلب تا حدود زیادی درست است، اما از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند که تجزیه بافتهای مرده همیشه بطور کامل انجام نمی شود.

ادامه مطلب »

دی‌اکسید کربن محلول در آب

دی‌اکسید کربن در محلولهای آبی به صورت آزاد یا به شکل یونهای کربناتی یا بی‌کربناتی وجود دارد. وجود این گاز در آب می‌تواند ناشی از حل شدن موجود در هوا و یا تجزیه مواد آلی موجود در آب باشد با وجودی که مقدار موجود در هوا کمتر از حدود ۰.۰۴ درصد است ولی این مقدار در آبهای سطحی در مقایسه ...

ادامه مطلب »

اصلاح Ph خاک

مطالعه و بررسی شیمی خاک نشان می دهد که عامل pH مهمترین خاصیت خاک بوده که در حقیقت فعالیت و کارایی عناصر مغذی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بعبارت دیگر pH خاک نه تنها حلالیت و انتقال یونهای عناصر مغذی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه فعالیت های میکربی و آنزیمی را نیز کنترل می کند.

ادامه مطلب »

اوره با پوشش گوگردی

میزان جذب مواد مغذی موجود در کودها را می توان به روش شیمیایی با کاهش حلالیت آن ها و یا به روش فیزیکی با پوشش دادن کودها، بهینه نمود. این نوع کودها، کودهای کندرهاSRF و یا کودهای Controlled Release ،CRF، نامیده می شوند. کودهای SRF به کودهایی اطلاق می شود که با پلیمر یا سولفور و یا هر دو ماده پوشش داده شده اند و ...

ادامه مطلب »

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک که در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می‌شد، اسیدی بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می‌شود و فرمول شیمیایی آن H۲SO۴ میباشد.

ادامه مطلب »

پلی سولفید ها

این ترکیبات گروهی از ترکیبات شیمیایی دارای گوگرد هستند که ساده ترین فرم آنها آنیونهایی با فرمول عمومیSn2- و ساختار −SSn-2S− می باشد. این آنیونها باز مزدوج اسید H2Sn می باشند.

ادامه مطلب »

سولفات ها

در شیمی معدنی سولفات به گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد گفته می‌شود که ریشه نام آن در انگلیسی نمک اسید سولفوریک است.

ادامه مطلب »

سولفیت ها

ترکیباتی شامل یون سولفیت SO۳۲- می باشند که در صنایع غذایی و عکاسی و شیمیایی به کار برده می شوند، گاهی به صورت طبیعی نیز یافت می شوند.

ادامه مطلب »

سولفید ها

سولفیدها ترکیبات شیمیایی شامل دی آنیون گوگرد می باشند که ممکن است از نمک، استر هیدروژن سولفید و یا به صورت مستقیم از واکنش دادن گوگرد و فلز به وجود آیند.

ادامه مطلب »

بافت خاک

بافت خاک مطالعه فیزیکی خاک از تجزیه مکانیکی آن آغاز می شود که عبارت از تفکیک ذرات خاک از روی وزن آن ها. خاک از ذراتی به ابعاد مختلف تشکیل شده است که عبارتند از :شن سیلت و رس .منظور ما دراینجا نیز ذرات اولیه و بنیادین خاک است نه خاکدانه ها.   بافت خاک عامل نگهداری رطوبت و تنظیم ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری PH خاک

یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک است که اهمیت آن مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن محیط است محدودهPH بین ۱۴- ۰ متغیر است .۷ حالت خنثی است و بالاتر از ۷ قلیایی و پایین تر از ۷ اسیدی به حساب می آید PH بیانگر میزان یا شدت بازی یا اسیدی بودن محیط های آبی می باشد. PHخاک نشان دهنده ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری شوری(EC ) خاک

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی تابع مقدار و نوع نمک می باشد. اگر چه استفاده از حس گرها یا سنسورها جهت اندازه گیری شوری در مزرعه به طور روزافزون متداول می شود، ولی اندازه گیری قابلٌیت هدایت الکتریکی (ECe) عصارۀ اشباع هنوز هم روش رایح در سراسر جهان است که در این جا به آن اشاره شده ...

ادامه مطلب »
هلال حاصلخیز

هلال حاصلخیز

هلال حاصلخیز (به عربی: هلال خصیب (به معنی داسه بارور))، نام بخش تاریخی از خاور میانه و دربرگیرندهٔ بخش‌های خاوری دریای مدیترانه، میانرودان و مصر باستان می‌باشد. این نام نخستین بار از سوی جیمز هنری بریستد باستانشناس دانشگاه شیکاگو بر این بخش از جهان گذارده‌شد.

ادامه مطلب »

دستور کوددهی

میزان عناصر غذایی موجود در خاک بستگی به ساختمان و بافت خاک، سوابق کشت و کار و عملیات انجام شده بر روی آن دارد. خاکها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر مواد معدنی و عناصر غذایی فقیر میشوند و نیاز به کود پیدا میکنند که برای جبران آن، میتوان طی یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به استفاده از کودهای ...

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود روی :(Zn)

این عنصر، عنصر مهمی در فعالیت بسیاری از آنزیمها از جمله ایندول استیک اسید (عامل رشد) و تریپتوفان میباشد. روی در بسیاری از سیستمهای آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتئینهای گیاه دخیل است.

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود منگنز:(Mn)

این عنصر برای تولید کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز مؤثر میباشد. نقش منگنز در گیاه مشارکت آن در سیستمهای ترکیبی است. منگنز در واکنشهای انتقال الکترون و در تولید کلروفیل نقش دارد. منگنز همانند آهن عنصری غیر متحرک در گیاه است و علائم کمبود آن ابتدا در برگهای جوان درخت ظاهر میشود. مهمترین نشانه کمبود منگنز، کلروز بین برگها میباشد ...

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود آهن:(Fe)

این عنصر در تولید مولکول کلروفیل و همچنین در فعالیتهای انتقال انرژی نقش دارد. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد نهایی درختان میوه میباشد و در صورت کمبود آن در سلو لهای برگ، سبزینه (کلروفیل) به مقدار کافی تولید نمیشود و برگها رنگ پریده به نظر میرسند. زردی برگ شکل خاصی از کمبود آهن است که در کشور ما ...

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود منیزیم(Mg):

منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است. منیزیم در ساخته شدن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربنها و مواد قندی موثر است.

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود کلسیم:(Ca)

این عنصر در پایداری دیواره سلولی، توسعه سلول و فرایندهای داخلی، پایداری غشاهای سلولی، تعادل کاتیون و آنیون، فعال کننده برخی آنزیمها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد.  

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود پتاسیم:(K)

این عنصر برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گیاه لازم بوده و در رفع آثار سوء عدم تعادل بعضی از عناصر غذایی گیاه در خاک کمک میکند و همچنین در تنظیم فعالیت جذب آب موثر میباشد.

ادامه مطلب »

نقش و علائم کمبود نیتروژن:(N)

این عنصر برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محسوب میشود. به عبارتی چون ازت جزء مهمی از مولکول کلروفیل را تشکیل میدهد، بنابراین اولین علایم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگها میباشد. برگها معمولاً به رنگ سبز مایل به زرد و زرد روشن در می آیند که به علت عدم تشکیل کلروفیل میباشد. در ...

ادامه مطلب »

رابطه علائم کمبود عناصر غذایی با تحرک آنها در گیاه

محل ظهور علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان، به وسعت و میزان انتقال عناصر غذایی از برگهای پیر به قسمتهای جوان گیاه بستگی دارد که میتوان عناصر را بر اساس جابه جایی در گیاه به دو دسته تقسیم نمود: ۱)عناصر متحرک (پویا یا موبایل): علائم کمبود این عناصر، ابتدا در برگهای پیر (برگهای پایینی) اتفاق میافتد زیرا این عناصر میتوانند ...

ادامه مطلب »

چند روش برای تعیین کمبود عناصر

برای تعیین کمبود عناصر غذایی در گیاهان روشهایی وجود دارد که در اینجا به صورت اختصار به معرفی آنها می پردازیم: ۱)آنالیز و تجزیه خاک: این آزمایش در آزمایشگاه های تجزیه آب و خاک بوسیله کارشناسان مجرب صورت میگیرد. بدین صورت که از خاک مزرعه یا باغ نمونه گیری شده و با مراجعه به آزمایشگاه، اسیدیته، شوری و املاح محلول ...

ادامه مطلب »

علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در درختان

کمبودهای شدید عناصر غذایی در گیاه به صورت علائمی مختلف قابل مشاهده است که میتوان به مواردی چون تغییر رنگ، سوختگی، توقف رشد جوانه های انتهایی، تغییر شکل میوه ها، تفاوت در عملکرد، زودرسی، دیررسی، کوچک شدن میوه ها، نارسایی در رشد، کاهش گسترش ریشه و کاهش خاصیت انبارداری میو ه ها اشاره نمود.

ادامه مطلب »

گفتگو با عباس کشاورز

ماهنامه پسته- پیش از این معاون وزیرکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوران وزارت عیسی کلانتری بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، عباس کشاورز عهده دار مسوولیت معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی شد. کشاورز در این گفت‌وگو هشدار می‌دهد: “اگر امروز یارانه‌ی انرژی پرداخت نشود ما در پسته نمی‌توانیم با آمریکا رقابت ...

ادامه مطلب »

خودکفایی هدف نیست!

شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات شریعتمدار که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی تاثیرگذار است، خالی از لطف نیست. آقای شریعتمدار! گردهمایی کیش را چطور دیدید؟ گردهمایی را خیلی موفق دیدم. بخصوص از دو جنبه؛ یکی موافقت‌نامه ای که بین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن پسته ایران منعقد شد که از این به بعد مسایل تحقیقات پسته ...

ادامه مطلب »

تقویم زمانی عملیات باغی پسته

  ماه توصیه کودی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات خرداد دهه سوم کود ازته هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز، سن قرمز، کاپنودیس تیر دهه اول ____ مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز تیر دهه دوم ____ مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش پسیل، پروانه برگخوار، ...

ادامه مطلب »

مبارزه زمستانه با آفات پسته

جلوگیری از زمستانگذرانی آفات در باغهای پسته، باعث کاهش آفت‌زدگی باغها در فصل زراعی می‌شود. برای مبارزه زمستانه با آفات، باغدارانی موفق بوده‌اند که به این نکات توجه داشته‌اند: 

ادامه مطلب »

مدیریت هرس زمستانه پسته

هرس یکی از عملیات باغبانی است که همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: آبیاری، کوددهی و تغذیه، کنترل آفات و بیماریها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین می‌کند.

ادامه مطلب »

مدیریت آبیاری زمستانه درختان پسته

در مناطق با آب و خاک شور، افزایش شوری در ناحیه ریشه درختان ممکن است باعث رشد ناکافی شاخه‌ها و آفتاب سوختگی و چروکیدگی مغز شود. سوختگی نوک و حاشیه برگها هم از علائم افزایش جذب و تجمع شوری در بافت‌های گیاهی است. درخت پسته هرچند تحت شرایط شوری بالا و خاکهای اشباع، زنده می‌ماند، اما ترکیب این شرایط قطعاً ...

ادامه مطلب »

مدیریت تغذیه زمستانه درختان پسته

عملیات کوددهی زمستانه: فصل زمستان که هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب می‌شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذیها، (به صورت سولفات)و کوددامی است. به دلیل تحرک کمِ کودهای پتاسیمی و فسفره، و همچنین سولفاتهای عناصر کم‌مصرف، پخش این عناصر در عمقی که حداکثر فعالیت ریشه درآن ...

ادامه مطلب »

مدیریت تغذیه بهاره باغ پسته

آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولین اقدام تغذیه‌ای در این مرحله‌دادن کودهای ازت بصورت سرک است. اولین قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردین توصیه می‌شود. البته در صورت امکان دادن قسط اول ازت در نیمه دوم فروردین ماه بهتر از نیمه اول فروردین است. مقدارکود توصیه شده در این مرحله ۲۰۰ کیلوگرم در ...

ادامه مطلب »

مدیریت افات بهاره باغهای پسته

هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این ...

ادامه مطلب »

آیین کار عملیات مطلوب کشاورزی در باغهای پسته ( GAP )

امروزه در بخش صنعت ، استاندارد های متنوع و متعددی از سری استاندارد های ISO معرفی و اجرا گردیده است و علیرغم تصورات قبلی مبنی بر عدم امکان اجرای این استاندارد ها در عرصه تولید محصولات کشاورزی و باغی، امروزه اجرای انواعی از این استاندارد ها در مزارع و باغها در کشورهای مختلف معمول گردیده است که از جمله آنها ...

ادامه مطلب »

فرآوری پسته

به کلیه عملیاتی که منجر به پوست‍گیری، شستشو، جداسازی، خشک ‍کردن و درجه بندی محصول می ‍شود، فرآوری می‍گویند.

ادامه مطلب »

راهنمای برداشت پسته

علائم رسیدن میوه و زمان برداشت زمانی که درصد پوست رویی میوه پسته به راحتی از پوست سخت استخوانی جدا شود، زمان برداشت فرارسیده است. تغییر رنگ پوست رویی از سبز به گلی تا ارغوانی نیز نشانه‍ای دیگر از رسیدن میوه ها است . در ماه‍های آخر فصل تابستان ترک‍خوردگی سطح رویی پوست نرم میوه‍ها نیز نشانی دیگر از نزدیک ...

ادامه مطلب »

راهنمای داشت و نگهداری باغ پسته

برای اینکه باغ پسته از نظر عملکرد محصول در وضعیت مطلوبی قرار گیرد نیاز به مدیریت مناسب باغبانی و عملیات بهزراعی از جمله مدیریت آبیاری،هرس ، تغذیه، ، مبارزه با آفات و بیماریها و … دارد. آبیاری درختان پسته: استفاده از آب با کیفیت خوب و تامین نیاز آبی درختان با دور آبیاری مناسب باعث رشد مطلوب و بالطبع کاهش ...

ادامه مطلب »

راهنمای کاشت و احداث باغ پسته

اقلیم مناسب مورد نیاز پسته اولین قدم برای احداث باغهای پسته شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی منطقه می باشد و انجام هر گونه فعالیتی بایستی با آگاهی از وضعیت اقلیمی مناطق صورت پذیرد در غیر اینصورت سرمایه گذاری ، با ریسک پذیری زیادی همراه خواهد بود. در جدول زیر شرایط محیطی مناسب ، قابل تحمل و نامناسب کاشت ...

ادامه مطلب »

راهنمای کاشت و تولید نهال پسته

تهیه بذر مطلوب برای تولید نهال بذر در نظر گرفته شده باید سالم و بدون هیچ گونه آفت یا بیماری و از محصول همان سال باشد. انتخاب بنه به عنوان پایه دارای مزایا و معایبی است، از مزایای آن مقاومت بیشتر آن در برابر خشکی در مقایسه با پایه پسته اهلی و مقاومت نسبی در برابر آلودگی به نماتد مولد ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای تغذیه ای پسته

ترکیبات مغزپسته و برخی میوه های خشکباری ترکیبات موجود در ۱۰۰ گرم پسته خشک و مقایسه آن با محصولات بادام ، فندق و گردو ترکیبات پسته بادام فندق گردو آب (درصد) ۳/۵ ۷/۴ ۸/۵ ۵/۳ پروتئین (گرم) ۳/۱۹ ۶/۱۸ ۶/۱۲ ۸/۱۴ چربی کل (گرم) ۷/۵۳ ۲/۵۴ ۴/۶۲ ۶۴ چربی اشباع (گرم) ۸/۵ ۶/۳ ۷/۲ ۴/۴ چربی با یک باند غیر ...

ادامه مطلب »

خواص فیزیولوژیک پسته

گل انگیزی پسته گیاهی دو پایه است و گلهای نر و ماده آن به طور مجزا بر روی درختان ظاهر می شوند . گل آذین آن خوشه مرکب بوده و به صورت جانبی بر روی شاخه های یکساله ظاهر می شود اختصاصی شدن و انگیزش گل ، در سال قبل از گلدهی و بر روی شاخه های ظهور یافته فصل ...

ادامه مطلب »

مهمترین پایه های پسته

انتخاب پایه از مهمترین مسائلی است که در زمان احداث باغ پسته باید به آن توجه شود.هر چند که تمامی پیوندکهای ارقام پسته می توانند بر روی گونه های مختلف آن پیوند شوند، با این وجود در ایران از ۳ گونه پسته اهلی (P.vera)، چاتلانقوش (P.khinjuk) و بنه (P.mutica) به عنوان پایه پسته استفاده می شود. در بیش از ۹۹ ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای ارقام پسته

ویژگیهای ارقام پسته در ایران حدود ۹۰ رقم شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود کشت می شوند که خصوصیات مهمترین ارقام تجاری پسته به شرح زیر ارائه می شود: رقم اوحدی: یکی از مهمترین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و ...

ادامه مطلب »

گیاه شناسی پسته

درخت پسته اهلی (.Pistacia Vera L) متعلق به تیره سماق (Anacardiaceae) است جنس Pistacia دارای ۱۱ گونه است که همگی ‌آ‌نها از خود، تربانتین یا سقز ترشح می کنند.گیاهان این تیره بصورت درخت یا درختچه هستند. درخت پسته دارای برگ‍های مرکب شانه ای است و هربرگ یک جوانه جانبی را در برمی‍‍گیرد. اکثر جوانه های جانبی به گل آذین اولیه ...

ادامه مطلب »

تاریخچه درخت پسته

محمد ابن جریر طبری ( قرن سوم هجری قمری ) پیدایش پسته را با استقرار حضرت آدم در کره زمین هم زمان دانسته و نوشته است : ” گویند میوه هایی که خداوند هنگام هبوط به آدم داد سی جور بود : ده ‌‌‌‌‌‌نوع میوه پوست دار ، ده نوع میوه هسته دار و ده نوع میوه بی پوست و ...

ادامه مطلب »
پسته

تغذیه درختان پسته

ازت : نقش اصلی ازت در گیاه ساخت پروتئینهای گیاهی بوده که نقشی ساختاری و کلیدی می باشد رشد و باردهی درختان پسته به میزان زیادی به ازت بستگی دارد و کمبود آن رشد ، باروری و تولید محصول را محدود می سازد .

ادامه مطلب »

دیمه (deimah)

دیمه (deimah) یکی از عمده ترین مصالح در ساختمان آب انبار دیمه (deimah) است ، که از آهک و خاکستر و ماسه بادی تشکیل شده است. این ملات ضمن آب بندی بنا ، از فساد آب نیز جلوگیری می کند.

ادامه مطلب »
ماسه بادی

ماسه

تفکر در خصوص ماسه ماسه ماده ای معمولی است که در سواحل دریاها، صحراها، سواحل رودخانه ها و دیگر چشم اندازه های سرتاسر جهان یافت می گردد.

ادامه مطلب »
اسید سولفوریک

اسید سولفوریک (Sulfuric acid)

اسید سولفوریک یکی از مواد شیمیایی پراستفاده می‌باشد. این ماده در واکنش‌های شیمیایی و فرآیندهای تولید سایر ترکیبات شیمیایی ، کابرد های بسیار زیادی دارد.

ادامه مطلب »
bigtheme