وضعیت اقلیمی ایران

درصد مساحت اقلیمهای مختلف ایران به تفکیک استان (معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی)

ردیف اقلیم فراخشک خشک نیمه خشک مدیترانه أی نیمه مرطوب مرطوب خیلی مرطوب۱ خیلی مرطوب۲
نام استان (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸)
۱ مرکزی _____ ۳۱.۵۹ ۵۹.۹۹ ۸.۱۳ ۰.۲۲ ۳.۰۶ _______ _______
۲ گیلان _____ ۲.۶۴ ۳.۷۱ ۲.۱۵ ۹.۴۷ ۱۷.۴ ۵۳.۱۲ ۱۱.۷۶
۳ مازندران _____ _____ ۱.۴۱ ۳.۲۸ ۱۶.۸۳ ۲۷.۷۷ ۴۳.۳۱ ۷.۳۶
۴ گلستان _____ ۱۸.۹۴ ۴۳.۵۵ ۸.۸ ۷.۵۲ ۱۲.۲۹ ۸.۸۸ _______
۵ اردبیل _____ ۰.۱۵ ۵۱.۹۲ ۲۰.۱۴ ۱۱.۶۴ ۱۲.۱ ۴.۰۶ _______
۶ آذربایجان شرقی _____ ۱.۴۸ ۵۲.۶۶ ۱۸.۷۲ ۱۶.۵۶ ۷.۸۵ ۲.۷۴ _______
۷ آذربایجان غربی _____ ۰.۶۸ ۴۶.۵۹ ۱۶.۸۲ ۹.۱۴ ۱۶.۴۳ ۱۰.۳۶ _______
۸ کرمانشاه _____ ۵.۴۵ ۳۶.۲۷ ۱۷.۶۶ ۱۲.۳۷ ۲۲.۵ ۵.۷۶ _______
۹ خوزستان ۱۷.۵۶ ۴۸.۰۳ ۱۹.۲۲ ۴.۶۴ ۴.۰۲ ۴.۸۲ ۱.۶۸ _______
۱۰ فارس ۴.۳۱ ۴۳.۳۲ ۳۸.۷۷ ۶.۶۳ ۲.۸۵ ۲.۶۷ ۰.۲۳ _______
۱۱ کرمان ۵۶.۴۸ ۳۳.۷۸ ۶.۷۲ ۲.۰۳ ۰.۳۹ ۰.۰۴ _______ _______
۱۲ خراسان ۳۵.۵۹ ۳۹.۷ ۲۱.۴۵ ۲.۱۲ ۰.۶۱ ۰.۴۵ ۰.۰۸ _______
۱۳ اصفهان ۶۱.۱۵ ۲۱.۷۸ ۷.۹۲ ۲.۹۸ ۱.۴۶ ۰.۸۱ ۲.۲۹ _______
۱۴ هرمزگان ۳۳.۶۴ ۶۵.۷۶ ۰.۴۶ ۰.۱۵ ____ _____ _______ _______
۱۵ سیستان وبلوچستان ۷۳.۷۶ ۲۵.۷ ۰.۰۷ _____ ____ ____ _______ _______
۱۶ کردستان _____ ____ ۲۳.۷ ۲۷.۱ ۲۰.۲۲ ۲۵.۵۵ ۳.۴۲ _______
۱۷ همدان _____ ____ ۷۳.۴۷ ۱۶.۱۸ ۴.۷۱ ۳.۸ ۱.۲۱ _______
۱۸ لرستان _____ ____ ۳۵.۷۹ ۱۸.۲۹ ۱۲.۳۹ ۱۵.۱۴ ۱۸.۳۹ _______
۱۹ ایلام _____ ۴۰.۲۱ ۴۳.۳۸ ۱۱.۶۸ ۴.۷۳ ____ _______ _______
۲۰ زنجان _____ ۱.۶۹ ۷۰.۳۳ ۱۹.۳۲ ۵.۸۱ ۲.۵۸ ۰.۲۷ _______
۲۱ قزوین _____ ۲۰.۰۷ ۵۳.۱۴ ۱۴.۵۷ ۸.۲۷ ۲.۴۴ ۱.۵۱ _______
۲۲ چهارمحال و بختیاری _____ ۰.۷۴ ۱۶.۸۵ ۱۳.۵۶ ۱۴.۰۶ ۱۴.۶۹ ۴۰.۱۱ _______
۲۳ کهکیلویه و بویراحمد _____ ۰.۲۵ ۲۷.۰۱ ۱۵.۷۶ ۳۰.۰۲ ۱۹.۱۱ ۷.۸۶ _______
۲۴ سمنان ۵۹.۸۶ ۲۸.۶۳ ۶.۰۴ ۱.۶ ۱.۸۸ ۱.۱۱ ۰.۸۲ _______
۲۵ یزد ۸۳.۹ ۱۳.۵۰ ۲.۵۱ ____ ____ ____ _______ _______
۲۶ بوشهر ۳.۰۲ ۸۲.۲۶ ۱۴.۶۹ ____ ____ ____ _______ _______
۲۷ قم ۳۸.۹۳ ۵۱.۰۲ ۵.۸۲ ۰.۰۱ ____ ____ _______ _______
۲۸ تهران _____ ۳۳.۱۷ ۲۰.۱۱ ۶.۴ ۶.۹۱ ۱۲.۶۸ ۱۹.۹۹ ۰.۷۴

 

جمع بندی وضعیت اقلیمی ایران

اقالیم درصد مساحت تعداد پراکنش ملاحظات
فرا خشک ۳۵ ۷ در ۱۵ استان این اقلیم غالب است
خشک ۲۹ ۱۶ در ۷ استان این اقلیم غالب است
نیمه خشک ۱۹ ۳۰ در ۱۰ استان این اقلیم غالب است
مدیترانه ای ۵ ۳۵ در ۲ استان این اقلیم غالب است
نیمه مرطوب ۵/۳ ۴۲ ___________________
مرطوب ۶/۳ ۲۷ ___________________
خیلی مرطوب۱ ۳ ۲۹ در ۳ استان این اقلیم غالب است
خیلی مرطوب۲ ۲/۰ ۷ ____________________
سایر موارد ۷/۱ ۱۳ ____________________
source:soils.blogfa.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme